برگزاری نشست های هم اندیشی

برگزاری نشست های هم اندیشی

برگزاری نشست های هم اندیشی میان اعضا در جهت بحث و گفت و گو در رابطه با چالش های پیش روی مدیران منابع انسانی و دغدغه های آنها و هم اندیشی در جهت دسترسی به راه حل های کاربردی و اجرایی از خدمات قابل ارایه برای اعضای شبکه مدیریت رفتار سازمانی ایران می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 43089120 و یا 43089121 تماس حاصل فرمایید .