تورهای یادگیری


کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران با هدف با اشتراک گذاری تجربه های موفق در حوزه مدیریت رفتارسازمانی و منابع انسانی در بین سازمان های ایرانی اقدام به برگزاری تورهای یادگیری نموده است. بدین منظور سازمان های عضو شبکه با تکمیل فرم درخواست و با تعیین و اعلام نیازسنجی دقیق حوزه قابل بهبود سازمان خویش در هریک از حوزه های رفتار سازمانی و منابع انسانی؛ می توانند از فرصت یادگیری از سایر سازمان های عضو که در حوزه درخواستی تجربه موفقی داشته اند، بهره گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 43089120 و یا 43089121 تماس حاصل فرمایید .