رفتار سازمانی

رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ،اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند.رفتار سازمانی در سه سطح فردی،تیمی سازمانی مورد ارزیابی قرار می گیرد که در ذیل کارنامه های قابل ارائه در هر سه سطح به تفکیک مشخص شده است.

سطوح رفتار سازمانی به تفکیک سطح و حوزه :

برای اطلاعات بیشتر با شماره 43089120 و یا 43089121 تماس حاصل فرمایید .


logo-samandehi