طراحی، راه اندازی و توسعه کانون ارزیابی

 

کانون های ارزیابی بدون تردید یکی از بهترین ابزارهای شناسائی شایستگیها هستند. بهره گیری از این ابزار مدتی است در کشور ما هم مورد توجه قرار گرفته و این توجه با شدت رو به افزایش است. البته اخیراً با توجه به بار مفهومی ای که ارزیابی میتواند داشته باشد، بیشتر تلاش میشود که از عنوان کانونهای توسعه به جای کانون ارزیابی استفاده شود. آنچه در کانون های ارزیابی رخ میدهد، بسته به پیش بینی به عمل آمده و موضوع بررسیها، به طور کلی تعریف شایستگیهای معیار، طراحی ابزارهای مناسب برای اندازه گیری این معیارها و ارائه راهکارها و خروجی هایی متناسب با اهداف تشکیل کانون است.

لفظ ارزیابی و مورد ارزیابی قرار گرفتن موضوعی است که به خودی خود، برای ارزیابی شونده در هر مقام و سابقه ای که باشد، تنش آفرین و به طور کلی ناخوشایند است. شما حتی وقتی برای یک آزمایش خون هم مراجعه میکنید به نوعی این حس را تجریه میکنید. حال اگر این ارزیابی از سوی ارزیابی شونده ناعادلانه یا غیر حرفه ای هم دانسته شود، میزان آزردگی افزایش خواهد یافت و این آزردگی منجر به چیزی جز بی انگیزگی و افت عملکرد نخواهد شد.کانونهای ارزیابی معمولاً با هدف شناسائی برگزار میشوند. به بیان ساده، این شناسائی یا برای انتخاب است (که کانون ارزیابی خواهد بود) یا برای توسعه است (که کانون توسعه خواهد بود). با این نگاه این مجموعه آمادگی دارد تا با در اختیار داشتن مجهزترین آزمایشگاه در صورت لزوم نسبت به طراحی و راه اندازی و توسعه کانون ارزیابی اقدام نموده و در صورت وجود کانون ارزیابی در سازمان های عضو نسبت به پذیرش نقش کلینیکی، آزمایشگاهی و یا توانمندساز به این سازمان ها یاری رساند.

برای اطلاعات بیشتر با شماره 43089120 و یا 43089121 تماس حاصل فرمایید .


logo-samandehi