طراحی و برگزاری مسابقات گوناگون در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی

طراحی و برگزاری مسابقات گوناگون در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی

کلینیک رفتار سازمانی ایران زیر حوزه های مختلف در حوزه های رفتار سازمانی در سطح فردی،رفتار سازمانی در سطح تیمی،رفتار سازمانی در سطح سازمانی،مدیریت منابع انسانی،روانشناسی سازمانی،بهترین محل برای کار و توان اجرا را برای اعضای شبکه رفتار سازمانی اندازه گیری نموده است.

در این خصوص این کلینیک اقدام به برگزاری مسابقه بهترین محل برای کار و مسابقه توان اجرایی سازمان ها نموده است و دومین دوره از این مسابقات در یکم خرداد ماه سال جاری مصادف با روز ملی بهره وری و اختتامیه هشتمین دوره جشنواره ملی بهره وری برگزار گردید.

برای اطلاعات بیشتر با شماره 43089120 و یا 43089121 تماس حاصل فرمایید .


logo-samandehi