ردیف

نام شرکت

نرخ پاسخ گویی جامعه نمونه


1

گروه پارسیان هوشمند
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي ارزیابی تیپ شخصیتی با متد MBTI - دوره ي سال 1395 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي ارزیابی فرهنگ سازمانی - دوره ي سال 1395 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی - دوره ي سال 1395 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي تعلق سازمانی - دوره ي سال 1396 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي مدل کویین - دوره ي سال 1396 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي مدل کویین - دوره ي سال 1396 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي مدل کویین - دوره ي سال 1396 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي تشکیل تیم های خلاق - دوره ي سال 1396 درحال نظر سنجی می باشد

2

صنایع آب و عمران ایران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

3

کامپیوتری برگ
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

4

کلر پارس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

5

شرکت پژوهش بازار امروز
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

6

جی اف کی
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

7

شرکت اسکو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

8

رامان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

9

بازرسی فنی ایرانیان ایریکو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

10

صانیر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

11

صانیر

12

صنایع بهداشتی ساینا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

13

شرکت یسنا مهر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

14

ابزارطب
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

15

شاتل
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1397 درحال نظر سنجی می باشد

16

صنایع بهداشتی ساینا

17

برفاب
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

18

بيمه پارسيان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 تکميل شد.

19

صنایع بهداشتی ساینا

20

بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

21

آزمایشگاههای صنایع انرژی
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

22

شرکت مهندسی توسعه ساختمان وسازه های فولادی ایستا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

23

راهسازی وساختمانی صدوپانزده
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

24

آذرسینامد
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

25

سیمان بهبهان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

26

پارسا پلیمر شریف
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

27

هودیان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

28

لعابيران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

29

رامامهرآريا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

30

آريا راما
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

31

مهندسی پزشکی عالی پیام
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

32

تولیدی شیمیایی کلران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

33

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 تکميل شد.

34

شرکت سهامی قند تربت حیدریه
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

35

گروه صنایع غذایی آی سودا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

36

بین المللی محصولات پارس سهامی عام
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

37

عمران و توسعه فارس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

38

شیمی دارویی داروپخش
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

39

سینره
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

40

کارخانجات ایران مرینوس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

41

ستاره ایران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

42

شركت توليدي و صنعتي سوت ماشين
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

43

کارتن ایران ( سهامی عام )
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 تکميل شد.

44

لیزینگ اقتصاد نوین
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

45

گروه تحقیقات مخابراتی کاوشکام
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

46

کارت اعتباری ایران کیش
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

47

سازه گستر سایپا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

48

سیمان ممتازان کرمان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

49

کاوه الیاف
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1396 درحال نظر سنجی می باشد

50

تکام
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

51

کارگزاری رسمی بیمه سایپا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

52

داروسازی ثامن
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

53

آراپژوهش
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

54

زرین معدن آسیا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

55

بیسکویت اصفهان فرخنده
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

56

ایران یاسا تایر و رابر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

57

نفیس نخ
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

58

دارو و درمان افق جم
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

59

آسمان داروی پارس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

60

سیناژن
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

61

صنعتی سردسازخودرو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 درحال نظر سنجی می باشد

62

داروسازی رها
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

63

داروسازی زاگرس فارمد پارس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

64

رزینفام
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

65

آبيران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

66

آرد اطهر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

67

سازه های فلزی شهریار
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

68

تراشه سبز تهران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

69

بهتا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

70

برنا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

71

صنعت سازه ثمین
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

72

شهر چاپگر نوید خاورمیانه
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

73

سپاهان باطری
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

74

انرژی گستر نصیر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

75

زمزم تهران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 درحال نظر سنجی می باشد

76

اوزان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1396 درحال نظر سنجی می باشد

77

 آریو پیام ایرانیان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

78

صنایع مس شهید باهنر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

79

سل تک فارمد
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 تکميل شد.

80

كارت ايران خودرو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

81

هماهنگ پردازش هوشمند
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

82

دیبا تجارت خاورمیانه
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

83

شرکت آواي همراه هوشمند هزاردستان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

84

اتاق بازرگانی اصفهان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.

85

بازاریابان ایرانیان زمین
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1394 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 درحال نظر سنجی می باشد

86

پتروشیمی تبریز ـ کارکنان رسمی
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 تکميل شد.

87

پتروشیمی تبریز ـ کارکنان قراردادی
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 تکميل شد.

88

پتروشیمی تبریز ـ کارکنان پیمانکاری و تعاونی
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 تکميل شد.

89

شرکت زمزم ایران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 درحال نظر سنجی می باشد

90

تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1395 تکميل شد.
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1396 تکميل شد.

91

سامانه های نوین افرا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1396 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی - دوره ي سال 1396 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي تعلق سازمانی - دوره ي سال 1396 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي تشکیل تیم های خلاق - دوره ي سال 1396 درحال نظر سنجی می باشد

92

خطیر ماشین
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1397 تکميل شد.
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی - دوره ي سال 1397 تکميل شد.
نظر سنجي تعلق سازمانی - دوره ي سال 1397 تکميل شد.
نظر سنجي تشکیل تیم های خلاق - دوره ي سال 1397 تکميل شد.

93

آریانا پرداز آینده
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان - دوره ي سال 1397 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1397 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی - دوره ي سال 1397 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي تعلق سازمانی - دوره ي سال 1397 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي تشکیل تیم های خلاق - دوره ي سال 1397 درحال نظر سنجی می باشد

94

نسیم ارتباط آینده
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1397 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی - دوره ي سال 1397 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي تعلق سازمانی - دوره ي سال 1397 درحال نظر سنجی می باشد
نظر سنجي تشکیل تیم های خلاق - دوره ي سال 1397 درحال نظر سنجی می باشد

95

هولدینگ توسعه معادن روی ایران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work - دوره ي سال 1397 درحال نظر سنجی می باشد

logo-samandehi