گام های اجرایی

متقاضیان عضویت در مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان می توانند مطابق گام های زیر به عضویت مرکز درآیند.

خدمات به اعضا

مزایای عضویت در مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان: اندازه گیری رایگان رضایت کارکنان به صورت آنلاین ارایه داشبورد مدیریتی آنلاین از نتایج نظرسنجی در حوزه های 14 گانه و ….

نحوه عضویت

کلیه خدمات مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان به اعضای محترم مرکز ارایه می گردد و این مرکز از ارایه خدمات به سازمان هایی که عضو مرکز نیستند معذور است.

عضویت در مرکز

تعرفه ورودی جهت عضویت در مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان (تنها برای یکبار در هنگام نخستین عضویت):

10.000.000ریال

تعرفه حق عضویت سالیانه مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان در سال 1395:

 10.000.000ریال

چه مدیرانی علاقه مند به حضور در طرح انتخاب بهترین محل برای کارهستند:

  1. مدیرانی که از شفاف سازی و ایجاد فضای تعامل حرفه ای بین خود و کارکنانشان استقبال می کنند.
  2. مدیرانی که به سیستم منابع انسانی خود اعتقاد داشته و یا نسبت به کارکرد شایسته آن مطمئن هستند.
  3. مدیرانی که به بازی برنده،برنده در روابط خود

    بیشتر