عضویت در کلینیک رفتار سازمانی ایران

چه مدیرانی علاقه مند به حضور در این کلینیک هستند:

  1. مدیرانی که از شفاف سازی و ایجاد فضای تعامل حرفه ای بین خود و کارکنانشان استقبال می کنند.
  2. مدیرانی که به سیستم منابع انسانی خود اعتقاد داشته و یا نسبت به کارکرد شایسته آن مطمئن هستند.
  3. مدیرانی که به بازی برنده،برنده در روابط خود با کارکنان پافشاری نموده و کارکنان را یکی از سرمایه های شرکت می پندارند.
  4. مدیرانی که نسبت  به روحیه و احساس کارکنان خود حساس بوده و از دغدغه ها و زندگی فردی آن ها آگاه هستند.
  5. مدیرانی که علاقمند به درک مناسب وضعیت رقابتی شرکت خود در زمینه توانمندی جذب و نگهداشت کارکنان هستند .