این طرح ملی در تلاش است تا موضوع را در هر دو سطح خرد و کلان در نظر گیرد. در طراحی این مدل به موارد زیر توجه شده است:

  • توجه ویژه به نگاه سیستمی
  • اسناد بالادستی
  • مطالعه نظام ها و مدل های بین المللی در این حوزه
  • توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی

پروژه رتبه بندی بهترین سازمان ایرانی برای کار، اولین بار است که در سطح وسیع در کشورمان مطرح و اجرا می شود و این در حالی است که ایده رتبه بندی بهترین محل برای کار در سطح بین المللی سال هاست که اجرایی شده است و موسساتی مانند و موسسات دیگری مانند Great Place To Work،Glassdoor ، RateMyEmployer.ca، Kununu، Jobeehive.com و بسیاری موسسات دیگر در سال های اخیر فعالیت خود را در زمینه ارزیابی محل کار از دید کارمندان آغاز کرده اند و نتایج آن را سالانه در سطح وسیعی منتشر می کنند.

اهداف

  • شناسایی محل کارهای پیشرو و معرفی آن ها در سطح ملی
  • شناسایی نفاط قوت و درک نواحی قابل بهبود و ارایه راه حل عملیاتی در رابطه با نارسایی ها و کاستی ها
  • راهنمایی حرفه ای نیروهای آماده به کار شایسته

ایجاد بستر قابل اعتماد برای تعامل حرفه ای و خلق زبان مشترک بین رهبران و کارکنان