نظر سنجي تشکیل تیم های خلاق

ردیف

نام شرکت

نرخ پاسخ گویی جامعه نمونه


1

گروه پارسیان هوشمند
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي ارزیابی تیپ شخصیتی با متد MBTI
نظر سنجي ارزیابی فرهنگ سازمانی
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی
نظر سنجي تعلق سازمانی
نظر سنجي ارزیابی فرهنگ سازمانی مدل کویین

2

صنایع آب و عمران ایران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

3

کامپیوتری برگ
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

4

کلر پارس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

5

شرکت پژوهش بازار امروز
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

6

جی اف کی
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

7

شرکت اسکو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

8

رامان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

9

بازرسی فنی ایرانیان ایریکو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

10

صانیر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

11

صانیر

12

صنایع بهداشتی ساینا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

13

شرکت یسنا مهر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

14

ابزارطب
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

15

شاتل
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

16

صنایع بهداشتی ساینا

17

برفاب
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

18

بيمه پارسيان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

19

صنایع بهداشتی ساینا

20

بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

21

آزمایشگاههای صنایع انرژی
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

22

شرکت مهندسی توسعه ساختمان وسازه های فولادی ایستا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

23

راهسازی وساختمانی صدوپانزده
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

24

آذرسینامد
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

25

سیمان بهبهان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

26

پارسا پلیمر شریف
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

27

هودیان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

28

لعابيران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

29

رامامهرآريا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

30

آريا راما
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

31

مهندسی پزشکی عالی پیام
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

32

تولیدی شیمیایی کلران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

33

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

34

شرکت سهامی قند تربت حیدریه
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

35

گروه صنایع غذایی آی سودا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

36

بین المللی محصولات پارس سهامی عام
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

37

عمران و توسعه فارس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

38

شیمی دارویی داروپخش
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

39

سینره
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

40

کارخانجات ایران مرینوس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

41

ستاره ایران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

42

شركت توليدي و صنعتي سوت ماشين
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

43

کارتن ایران ( سهامی عام )
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

44

لیزینگ اقتصاد نوین
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

45

گروه تحقیقات مخابراتی کاوشکام
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

46

کارت اعتباری ایران کیش
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

47

سازه گستر سایپا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

48

سیمان ممتازان کرمان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

49

کاوه الیاف
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

50

تکام
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

51

کارگزاری رسمی بیمه سایپا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

52

داروسازی ثامن
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

53

آراپژوهش
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

54

زرین معدن آسیا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

55

بیسکویت اصفهان فرخنده
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

56

ایران یاسا تایر و رابر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

57

نفیس نخ
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

58

دارو و درمان افق جم
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

59

آسمان داروی پارس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

60

سیناژن
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

61

صنعتی سردسازخودرو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

62

داروسازی رها
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

63

داروسازی زاگرس فارمد پارس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

64

رزینفام
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

65

آبيران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

66

آرد اطهر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

67

سازه های فلزی شهریار
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

68

تراشه سبز تهران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

69

بهتا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

70

برنا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

71

صنعت سازه ثمین
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

72

شهر چاپگر نوید خاورمیانه
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

73

سپاهان باطری
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

74

انرژی گستر نصیر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

75

زمزم تهران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

76

اوزان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

77

 آریو پیام ایرانیان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

78

صنایع مس شهید باهنر
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

79

سل تک فارمد
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

80

كارت ايران خودرو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

81

هماهنگ پردازش هوشمند
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

82

دیبا تجارت خاورمیانه
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

83

شرکت آواي همراه هوشمند هزاردستان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

84

اتاق بازرگانی اصفهان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

85

بازاریابان ایرانیان زمین
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

86

پتروشیمی تبریز ـ کارکنان رسمی
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

87

پتروشیمی تبریز ـ کارکنان قراردادی
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

88

پتروشیمی تبریز ـ کارکنان پیمانکاری و تعاونی
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

89

شرکت زمزم ایران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

90

تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

91

سامانه های نوین افرا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی
نظر سنجي تعلق سازمانی
نظر سنجي تشکیل تیم های خلاق

92

خطیر ماشین
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی
نظر سنجي تعلق سازمانی
نظر سنجي تشکیل تیم های خلاق

93

آریانا پرداز آینده
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی
نظر سنجي تعلق سازمانی
نظر سنجي تشکیل تیم های خلاق

94

نسیم ارتباط آینده
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی
نظر سنجي تعلق سازمانی
نظر سنجي تشکیل تیم های خلاق

95

هولدینگ توسعه معادن روی ایران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

96

تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق (سهامی خاص)
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی
نظر سنجي تعلق سازمانی
نظر سنجي تشکیل تیم های خلاق

97

پلیمر آریا ساسول
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

98

صنایع بهداشتی ساینا
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

99

راک دارو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

100

بازرگانی اطلس سرام کویر (سهامی خاص)
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی

101

البرز دارو
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

102

سیالات حفاری پارس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work
نظر سنجي ارزیابی نگرش سیستمی

103

صنایع خاک چینی ایران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

104

مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

105

خدمات آواژنگ
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

106

خدمات آواژنگ
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

107

مهندسی سیستم های اطلاعاتی پیشرو
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

108

چشم انداز ارتباط
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

109

بیمه پارسیان
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

110

صنایع ارتباطی پایا
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

111

کارواندیشه
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

112

شیمی تجارت کالا
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

113

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

114

IPC
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

115

IRPMC
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

116

IRBN
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

117

کارپردازان
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

118

صنایع بهداشتی ساینا - دفتر مرکزی
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

119

صنایع بهداشتی ساینا - دفتر مرکزی 1
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

120

پتروشیمی شازند

121

پتروشیمی شازند(کارکنان تعاونی-تامین نیرو)

122

پتروشیمی شازند(کارکنان قرارداد مدت معین - مجتمع اراک)

123

سیمان کارون
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

124

شرکت پتروشیمی شازند(کارکنان تعاونی)
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

125

شرکت پتروشیمی شازند(کارکنان تعاونی)
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

126

شرکت پتروشیمی شازند(کارکنان قراردادمدت معین- مجتمع اراک)
نظر سنجي ارزیابی رضایت کارکنان

127

IPC
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work

128

شازند - رسمی - پیش نویس
نظر سنجي بهترین محل برای کار- Great Place To Work