کلینیک مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد توسعه و افزایش آگاهی بین کارشناسان و مدیران حوزه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی سازمان های عضو، اقدام به برگزاری کارگاه های رسمی مدیریت رفتارسازمانی و منابع انسانی به صورت یک روزه می نماید.

برخی از دوره های صورت گرفته در سال 96

  • دوره آموزشی در زمینه مدیریت استعداد ها، توسعه رهبری و تحول سازمانی توسط دکتر ریچارد کراس(مدیر پیشین منابع انسانی شرکت زیراکس)
  • آشنایی با مبانی اندازه گیری رضایت کارکنان
  • کارگاه آشنایی با تیپهای شخصیتی با متدهای مختلف از جمله MBTI، آنیاگرام، دیسک و ….
  • کارگاه آموزشی مدیریت رفتارسازمانی بنگاه با رویکرد افزایش بهره وری نیروی کار
  • کارگاه آموزشی مدیریت رفتارسازمانی بنگاه با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی
  • کارگاه آموزشی آشنایی با متدهای تعیین تیپ های شخصیتی و تشکیل تیم های خلاق
  • کارگاه آموزشی تشکیل تیم های خلاق
  • کارگاه آموزشی مدیریت زمان
  • کارگاه آموزشی آشنایی با فرهنگ سازمانی
  • کارگاه آموزشی آشنایی با سبک های رهبری