مزایای عضویت:

 1. دسترسی به داشبورد مدیریتی در سامانه شامل نتایج اندازه گیری(nesi.ir)
 2. امکان ارزیابی سازمانی در حوزه های مختلف مدیریت منابع انسان، مدیریت رفتار سازمانی در سطوح مختلف، فرهنگ سازمانی، توان اجرایی سازمان و روانشناسی کار
 3. امکان ارایه گزارشات تفصیلی از نتایج ارزیابی ها در حوزه های فوق
 4. ارزیابی دستورالعمل ها، رویه ها و گزارش های بازخورد سیستم مدیریت منابع انسانی شرکت های عضو کلینیک و ارائه گزارش بازخورد توسط کلینیک
 5. ارایه خدمات حضوری جهت انجام نظرسنجی ها از کارکنان
 6. امکان ارائه بستر تحت وب، ضمن ارزیابی سازمان با استفاده از پرسشنامه طراحی شده توسط سازمان
 7. امکان استفاده از لوگو و بنر کلینیک در سربرگ و سایت شرکت عضو در طول مدت عضویت
 8. پکیج عضویت قابل ارایه به نماینده سازمان شامل :
 1. بج سینه، کارت عضویت و جای کارت ویزیت کلینیک
 2. امکان درج مقاله در نشریه رتبه
 3. امکان درج گفتگو در نشریه رتبه 
 4. امکان عضویت در شبکه داوران جشنواره ملی بهره وری
 5. امکان حضور در دوره های آموزش، همایش ها و سمینارهای مدیریتی

      ارایه خدمات حضوری به شرح ذیل می باشد :

ردیف تعداد کارکنان تعرفه پرداخت
1 زیر 50 نفر 10,000,000
2 51 تا 100 نفر 15,000,000
3 از 101تا200 نفر 20,000,000
4 از 201 نفر تا 400 نفر 30,000,000
5 بالای 401 نفر مذاکره

تعرفه دریافت گزارشهای تفصیلی از 5 منظر سن،تحصیلات،جنسیت،سابقه کار و واحد سازمانی به شرح ذیل می باشد :

ردیف تعداد کارکنان حداقل تعرفه پرداخت حداکثر تعرفه پرداخت
1 زیر 50 نفر 10,000,000
2 از 51 نفر تا 100 نفر 13,260,000      26,000,000
3 از 101 نفر تا 150 نفر     26,250,000     37,500,000
4 از 151 نفر تا 200 نفر     39,900,000     48,000,000
5 از 201 نفر تا 250 نفر      50,300,000      57,500,000
6 از 251 نفر تا 300 نفر 59,700,00     66,000,000
7 از 301 نفر تا 400 نفر   68,200,000  84,000,000
8 از 401 نفر تا 500 نفر  84,200,000   100,000,000
9 از 501 نفر تا 600 نفر 100,195,000 114,000,000
10 از 601 نفر تا 700 نفر 114,187,000 126,000,000
11 از 701 نفر تا 800 نفر  126,175,000  136,000,00
12 از 801 نفر تا 900 نفر 136,160,000  144,000,000
13 از 901 نفر تا 1000 نفر 144,150,000 150,000,000
14 بیش از 1000 نفر 155,000,000 200,000,000