کلینیک رفتار سازمانی ایران به عنوان نخستین و مجهزترین “آزمایشگاه عارضه یابی سازمان در حوزه تعامل با کارکنان” با استفاده از رویکرد پرسشنامه و مصاحبه(در صورت لزوم) ضمن شناسایی وضع موجود سازمان و ارایه کارنامه عملکردی در حوزه اندازه گیری شده، در گام بعدی نسبت به رتبه بندی و اعلام بهترین ها در ایران اقدام می نماید. این بسترِ آزمایشگاهی، شمای کلی از هر سازمان و حوزه های مختلف مورد بررسی را نشان می دهد و می توان امیدوار بود تا با گذشت زمان و جمع آوری اطلاعات مورد نظر برای هر سازمان در یک دوره زمانی چند ساله، پایگاه اطلاعاتی غنی از وضعیت عملکرد سازمان ها در حوزه های غیرمالی و عمدتاً کیفی توسعه یابد که خروجی آن ضمن شناسایی نقاط قوت و نواحی قابل بهبود فعالان اقتصادی به صورت کلی و در هر یک از زیر معیارهای مورد بررسی به صورت جزیی، عملکرد سازمان ها را در مقایسه با یکدیگر در هر یک از مولفه ها رصد نمود.

ویژگی های منحصر به فرد کلینیک:

 • برای نخستین بار در ایران به صورت سراسری در کل کشور
 • نظام تحت وب هوشمند
 • حذف کاغذ
 • حذف ورود اطلاعات و افزایش صحت و دقت فرایند
 • نظرسنجی توسط شخص سوم مستقل
 • بستر یکپارچه و امکان مقایسه در سطح ملی و بین المللی

و ارایه نتایج اندازه گیری ها و صدور کارنامه از 5 منظر:

 • جنسیت
 • سن
 • سابقه کار
 • تحصیلات
 • واحد سازمانی

خدمات به اعضا :

1.بهره مندی از خدمات کلینیک رفتار سازمانی ایران

2.تورهای یادگیری

3.طراحی و برگزاری مسابقات گوناگون در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی

4.برگزاری دوره های توانمند سازی کوتاه مدت و میان مدت

5.طراحی، راه اندازی و توسعه کانون ارزیابی

6.ارزیابی سطح بلوغ نظام مدیریت منابع انسانی