کلاسه ارزیابی 

در دنیای پر رقابت امروز دانستن شاخص اجرا (xQ) آنقدر حائز اهمیت گردیده است که در سه کلاسه جهانی، منطقه ایی و کشوری اندازه گیری می شود و هر ساله گزارش هایی تهیه و ارائه می گردد.

این گزارش ها آنچنان مورد توجه قراردارند که بخوبی بعنوان معیاري مناسب در جهت تشخیص موفقیت سازمان ها در پياده سازي استراتژیهای توسعه اقتصادی کشور ها و سنجش احتمال دستيابي به نتايج بکار برده مي شوند.

نمونه گزارش ها در سطوح زیر ارایه گردیده است :

-در سطح جهانی :آسیا و اقیانوسیه، اروپا،خاورمیانه و آفریقا- ایالت متحده و کانادا و …

-در سطح منطقه :اروپا، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه میانه و آفریقا

-در سطح کشورها : آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین ،کاستاریکا، جمهوری چک، دانمارک، استونیا، آلمان، گواتمالا، لهستان، هند، اندونزی، ژاپن، کره، مکزیک، هلند، پاناما، فلیپین، روسیه، آفریقای جنوبی، سوئد، تایلند، انگلستان، ایالت متحده

کلاسه صنفی

دانستن اینکه میانگین جهانی شاخص اجرا (xQ) در یک صنف چقدر است می تواند شاخص مهمی برای الگوبرداری (Benchmarking) رفتار کاری و عملکردی باشد و سطح انتظار را برای موفقیت تعریف نماید.

در هر صنفي مي توان شاهد 10% تاپ (که از لحاظ توان اجرای متفاوت عمل می کنند ) را شناسايي نمود  و مابقی پشت سر آنان هستند. دانستن آنکه با شاخص اجرایی تاپ های صنف خودمان چقدر فاصله داریم، می تواند برای هر مدیری جذاب باشد.