در سال 1395 ارائه خدمات مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان تنها به اعضا تعلق میگیرد

سازمان ملی اندازه گیری رضایت کارکنان ضمن تقدیر از استقبال با شکوه متقاضیان با افتخار اعلام میدارد کلیه خدمات این مرکز تنها به اعضا ارائه میگردد

تعرفه ورودی جهت عضویت در مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان (تنها برای یکبار در هنگام نخستین عضویت):

10.000.000ریال

تعرفه حق عضویت سالیانه مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان در سال 1395:

 10.000.000ریال

شماره حساب جهت واریز وجه: 8-1834-830 بانک پارسیان، شعبه مطهری، کد 1095، به نام نشریه رتبه

با توجه به معافیت مالیاتی فعالیت های مطبوعاتی، خواهشمند است مراتب در مستندات و مکاتبات مرتبط با اداره امور مالیاتی مربوطه منظور گردد.

چه مدیرانی علاقه مند به حضور در طرح انتخاب بهترین محل برای کارهستند:

  1. مدیرانی که از شفاف سازی و ایجاد فضای تعامل حرفه ای بین خود و کارکنانشان استقبال می کنند.
  2.  مدیرانی که به سیستم منابع انسانی خود اعتقاد داشته و یا نسبت به کارکرد شایسته آن مطمئن هستند.
  3. مدیرانی که به سیستم منابع انسانی خود اعتقاد داشته و یا نسبت به کارکرد شایسته آن مطمئن هستند.
  4. مدیرانی که به بازی برنده،برنده در روابط خود با کارکنان پافشاری نموده و کارکنان را یکی از سرمایه های شرکت می پندارند.
  5. مدیرانی که نسبت  به روحیه و احساس کارکنان خود حساس بوده و از دغدغه ها و زندگی فردی آن ها آگاه هستند.
  6. مدیرانی که علاقمند  به درک مناسب وضعیت رقابتی شرکت خود در زمینه توانمندی جذب و نگهداشت کارکنان هستند .