پیرو ابلاغ تصويبنامه جلسه مورخ 97/05/30شورای عالی اداری درخصوص”نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه‌های اجرایی کشور”، با شماره 302550 مورخ 97/06/14توسط ریاست محترم جمهور، به استحضار می رساند گروه پارسیان هوشمند به عنوان نخستین و یگانه شرکت مادر تخصصی دانش بنیان در حوزه ارزیابی، رتبه بندی و توانمندسازی در ایران و در قالب استارتاپ خود با عنوان “کلینیک رفتار سازمانی” (Nesi.ir) و عطف ماده 10 این تصوینامه و تبصره 2 آن و با هدف ادای تکلیف ملی خود، نسبت به طراحی و توسعه یک پلتفرم حرفه ای با هدف اجرا و  پیاده سازی نظام مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی کشور به صورت کاربرپسند، سریع و ارزان با محوریت سوم شخص مستقل جهت افزایش صحت و دقت اندازه گیری ها، اقدام نموده است.

با این نگاه و عطف به دستورالعمل اجرایی ابلاغی فوق الذکر توسط ریاست محترم جمهور، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، می توانند  با بهر گیری از این پلتفرم، ضمن شناسایی سریع و ارزان وضع موجود سازمان در حوزه معیارهای عمومی فرهنگ سازمانی خویش، نسبت به طراحی و سنجش معیارهای اختصاصی سازمان متناسب با ماموریت و وظایف تخصصی خویش و همچنین جاری سازی و توسعه این فرهنگ از طریق برگزاری دوره های توانمندسازی به صورت کارگاهی و با رویکرد مهارت محور اقدام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 43089120 و یا 43089121 تماس حاصل فرمایید .