کلینیک رفتار سازمانی ایران به عنوان نخستین و مجهزترین “آزمایشگاه عارضه یابی سازمان در حوزه تعامل با کارکنان”و بازوی علمی جشنواره ملی بهره وری در برگزاری دو رویداد “مسابقه ملی بهترین محل برای کار (سنجش تعلق و رضایت کارکنان جهت ارزیابی عملکرد ایشان در محیط کار) و مسابقه برترین توان اجرایی (سنجش همسویی اقدامات اجرایی با اهداف اولویتدار در سه سطح فرد، تیم و سازمان)” طی سه سال اخیر، با در اختیار داشتن یک بستر تحت وب، اقدام به برگزاری مسابقه بهترین محل برای کار و مسابقه توان اجرایی سازمان ها نموده است و اختتامیه این مسابقات هکه ساله در یکم خرداد ماه مصادف با روز ملی بهره وری و اختتامیه جشنواره ملی بهره وری برگزار می گردد.

با این نگاه از آن سازمان محترم دعوت مي گردد تا با عضویت در این کلینیک، نسبت به شناسایی سریع وضع موجود سازمان و ارایه کارنامه عملکردی در بیست حوزه مدیریت رفتارسازمانی و منابع انسانی در سه سطح فرد، تیم و سازمان و آمادگی جهت حضور در مسابقات بهترین محل برای کارو برترین توان اجرایی دهمین جشنواره ملی بهره وری اقدام فرمایید. این کارنامه با رویکرد توسعه و بهره برداری شایسته و حرفه ای از ابزارهای ارتقای رقابت پذیری سرمایه های انسانی، در اختیار سازمان ها قرار می گیرد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره 43089120 و یا 43089121 تماس حاصل فرمایید .