مدیریت روابط کار

 کار کردن با همکاران، مدیران، مشتریان و دوستانی که ارتباط در محیط کاری را چالش‌برانگیز می‌کنند، هنری است که ارزش یادگیری دارد. نحوه عمل در موقعیت‌های پیچیده کاری درعین پرچالش بودن، تجربه ارزشمندی است. با ارتقای توانایی خود در اصلاح ارتباط در محیط کار می‌توانید اخلاق نیک را ترویج داده و محیط کار خود را بهبود ببخشید. با بهره‌گیری از این رهنمودها می‌توانید مهارت خود را در کار با افراد بدقلقی که در محیط کاری بر سر راهتان قرار‌می‌گیرند ارتقا دهید.